A’dan Z’ye En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

Originally posted on August 16, 2022 @ 1:54 pm

Yeni kelimeler öğrenmek, İngilizce öğrenmenin en önemli yönlerinden biridir. Yaygın İngilizce ifadeleri ve kelimeleri ne kadar çabuk kavrarsanız, dile o kadar çabuk hakim olabilirsiniz.

En çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamlarının yer aldığı listemize göz atabilirsiniz.

İngilizce’de akıcılık göstermenin en belirgin yöntemlerinden biri, dildeki kelimeleri kullanmaktır. İngilizce’de daha derin bir kelime hazinesi edinmek, kendinizi daha net ve akıcı bir şekilde ifade etmenizi sağlayacaktır. En yaygın İngilizce kelimelerin bir listesi aşağıda verilmiştir. Türkçe kelimeleri İngilizce karşılıklarıyla karşılaştırırsanız Türkçeyi daha hızlı öğrenebilirsiniz.

A Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En sık kullanılan İngilizce a ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • a – bir
 • able – yapabilen
 • about – hakkında
 • above – üstünde
 • across – karşısında
 • act – hareket, eylem
 • action – aksiyon
 • actually – aslında
 • add – eklemek
 • addition – ek olarak
 • adjective – sıfat
 • afraid – korkmuş
 • Africa – Afrika
 • after – sonra
 • again – yeniden, yine
 • against – karşısında
 • age – yaş
 • ago – önce
 • agreed – anlaşıldı, kararlaştırıldı
 • ahead – önünde
 • air – hava
 • all – hepsi
 • allow – izin vermek
 • almost – neredeyse
 • alone – yalnız
 • along – boyunca
 • already – zaten
 • also – ayrıca
 • although – rağmen
 • always – her zaman
 • am – gece 12 ile gündüz 12 arası saat dilimi
 • America – Amerika
 • among – arasında
 • amount – miktar
 • an – bir tek
 • and – ve
 • angle – açı
 • animal – hayvan
 • another – diğer
 • answer – cevap
 • any – herhangi
 • anything – hiçbir şey
 • appear – gözükmek
 • apple – elma
 • are – olmak fiili
 • area – bölge
 • arms – kollar
 • army – ordu
 • around – etraf
 • arrived – varmak (geçmiş zaman)
 • art – sanat
 • as – iken
 • ask – sormak
 • at – -de, -da
 • away – uzak

B İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En sık kullanılan İngilizce b ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • baby – bebek
 • back – arka
 • bad – kötü
 • ball – top
 • bank – banka
 • base – temel
 • be – olmak
 • bear – ayı
 • beat – yenmek
 • beautiful – güzel
 • became – olmak (geçmiş zaman)
 • because – çünkü
 • become – olmak
 • bed – yatak
 • been – olmak (geçmiş zaman, pasif)
 • before – önce
 • began – başlamak (geçmiş zaman)
 • begin – başlamak
 • behind – arka
 • being – olmak (şimdiki zaman)
 • believe – inanmak
 • bell – zil
 • belong – ait olmak
 • below – altında
 • beside – yanında
 • best – en iyi
 • better – daha iyi
 • between – arasında
 • big – büyük
 • bill – fatura
 • birds – kuşlar
 • bit – küçük parça
 • black – siyah
 • block – engellemek, bloklamak
 • blood – kan
 • blow – patlatmak
 • blue – mavi
 • board – tablo
 • boat – bot
 • body – vücut
 • bone – kemik
 • book – kitap
 • born – doğmuş
 • both – ikisi de
 • bottom – dip
 • box – kutu
 • boy – erkek çocuk
 • branch – dal
 • break – kırmak
 • bright – parlak
 • bring – getirmek
 • British – Britanyalı
 • broken – kırık
 • brother – erkek kardeş
 • brought – getirilmiş
 • brown – kahverengi
 • build – bina etmek
 • building – bina
 • built – bina edilmiş
 • burn – yanmak
 • business – işletme
 • but – fakat
 • buy – satın almak
 • by – tarafından

C Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En sık kullanılan İngilizce c ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • call – aramak
 • came – geldi
 • can – yapabilmek
 • cannot – yapamamak
 • can’t – yapamamak
 • capital – başken
 • captain – yüzbaşı, kaptan
 • car – araba
 • care – önemsemek
 • carefully – dikkatlice
 • carry – taşımak
 • case – dava, kılıf
 • cat – kedi
 • catch – yakalamak
 • cattle – inek
 • caught – yakalamak (geçmiş zaman)
 • cause – sebep
 • cell – hücre
 • center – merkez
 • cent – sent, para birimi
 • century – yüzyıl
 • certain – kesin
 • chance – şans
 • change – değişmek
 • chart – tablo
 • check – kontrol etmek
 • chief – şef
 • child – çocuk
 • children – çocuklar
 • choose – seçmek
 • church – kilise
 • circle – çember
 • city – şehir
 • class – sınıf
 • clean – temiz
 • clear – temizlemek
 • climb – tırmanmak
 • close – kapatmak
 • cloth – elbise
 • cloud – bulut
 • coast – kıyı
 • cold – soğuk
 • color – renk
 • column – kolon
 • come – gelmek
 • common – ortak
 • company – şirket
 • compare – karşılaştırmak
 • complete – tamamlanmış
 • compound – madde
 • condition – durum
 • consider – düşünmek
 • consonant – ünsüz harf
 • contain – içermek
 • continue – devam etmek
 • control – kontrol
 • cook – pişirmek
 • cool – soğuk
 • copy – kopyalamak
 • corn – mısır
 • corner – köşe
 • correct – doğru
 • cost – masraf
 • cotton – pamuk
 • could – yapabilmek (geçmiş zaman)
 • couldn’t – yapamamak (geçmiş)
 • count – saymak
 • country – ülke
 • course – kurs
 • cover – kapsamak
 • cow – inek
 • create – oluşturmak
 • cry – ağlamak
 • crop – ekin
 • cross – çapraz
 • crowd – kalabalık
 • current – mevcut
 • cut – kesmek

D İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce d ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • dance – dans etmek
 • dark – karanlık
 • day – gün
 • dead – ölü
 • deal – anlaşma
 • death – ölüm
 • decide – karar vermek
 • decimal – ondalık
 • deep – derin
 • describe – açıklamak
 • desert – çöl
 • design – tasarım
 • details – ayrıntılar
 • determine – belirlemek
 • develope – geliştirmek
 • dictionary – sözlük
 • did – yaptı
 • didn’t – yapmadı
 • died – öldü
 • difference – fark
 • different – farklı
 • difficult – zor
 • direct – direkt
 • direction – yön
 • discover – keşfetmek
 • distance – mesafe
 • divided – bölünmüş
 • division – bölüm
 • do – yapmak
 • doctor – doktor
 • does – yapmak
 • doesn’t – yapmamak
 • dog – köpek
 • dollar – dolar
 • done – yapmak (geçmiş)
 • don’t – yapmamak
 • door – kapı
 • down – aşağı
 • draw – çizmek
 • drawing – çizim
 • dress – elbise
 • drive – araba kullanmak
 • drop – düşmek
 • dry – kuru
 • during – boyunca

E İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce e ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • each – her biri
 • early – erken
 • ear – kulak
 • earth – toprak, dünya
 • east – doğu
 • easy – kolay
 • eat – yemek
 • edge – kenar
 • effect – etki
 • egg – yumurta
 • eight – sekiz
 • either – ikisi de
 • electric – elektrik
 • element – element
 • else – diğer
 • end – son
 • energy – enerji
 • engine – motor
 • England – İngiltere
 • English – İngiliz
 • enjoy – eğlenmek
 • enough – yeterli
 • enter – girmek
 • entire – tüm
 • equal – eşit
 • equation – denklem
 • especially – özellikle
 • Europe – Avrupa
 • even – eşit
 • evening – akşam
 • ever – hep
 • every – hepsi
 • everyone – herkes
 • everything – her şey
 • exactly – aynen
 • example – örnek
 • except – hariç
 • exciting – heyecan verici
 • exercise – egzersiz
 • expect – beklemek, ummak
 • experience – tecrübe
 • experiment – deney
 • explain – açıklamak
 • express – ekspres
 • eye – göz

F İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En önemli İngilizce f ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • face – yüz
 • fact – gerçek
 • factoriy – fabrika
 • factors – faktörler
 • fall – düşmek
 • family – aile
 • famous – ünlü
 • far – uzak
 • farm – çiftlik
 • farmer – çiftçi
 • fast – hızlı
 • father – baba
 • fear – korku
 • feel – hissetmek
 • feeling – his
 • feet – ayaklar
 • fell – düşmüş
 • felt – hissetmiş
 • few – birkaç
 • field – alan
 • fig – incir
 • fight – kavga
 • figure – figür
 • filled – doldurulmuş
 • finally – nihayetinde
 • find – bulmak
 • fine – iyi
 • fingers – parmaklar
 • finished – bitmiş
 • fire – ateş
 • first – birinci
 • fish – balık
 • fit – uymak
 • five – beş
 • flat – düz
 • floor – zemin
 • flow – akmak
 • flowers – çiçekler
 • fly – uçmak
 • follow – takip etmek
 • food – yemek
 • foot – ayak
 • for – için
 • force – güç
 • forest – orman
 • form – yapı
 • forward – ileri
 • found – bulunmuş
 • four – dört
 • fraction – parça
 • France – Fransa
 • free – bedava
 • French – Fransız
 • fresh – taze
 • friends – arkadaşlar
 • from – tarafından
 • front – ön
 • fruit – meyve
 • full – tam
 • fun – eğlence

G İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En önemli İngilizce g ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • game – oyun
 • garden – bahçe
 • gas – gaz
 • gave – verdi
 • general – genel
 • get – almak
 • girl – kız
 • give – vermek
 • glass – cam
 • go – gitmek
 • God – tanrı
 • gold – altın
 • gone – gitmiş
 • good – güzel
 • got – sahip olmak
 • government – hükümet
 • grass – çimen
 • great – müthiş
 • Greek – Yunan
 • green – yeşil
 • grew – büyümüş
 • ground – zemin
 • group – grup
 • grow – büyümek
 • guess – tahmin etmek
 • gun – silah

H İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce h ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • had – sahip olmak (geçmiş)
 • hair – saç
 • halt – durmak
 • hand – el
 • happen – olmak
 • happy – mutlu
 • hard – zor
 • has – sahip olmak
 • hat – şapka
 • have – sahip olmak
 • he – erkek
 • head – baş
 • hear – duymak
 • heard – duydu
 • heart – kalp
 • heat – ısı
 • heavy – ağır
 • held – tutmak (geçmiş)
 • help – yardım
 • her – O (kadın)
 • here – burada
 • high – yüksek
 • hill – tepe
 • him – O (erkek)
 • himself – kendisi (erkek)
 • his – onun (erkek)
 • history – tarih
 • hit – vurmak
 • hold – tutmak
 • hole – delik
 • home – ev
 • hope – umut
 • horse – at
 • hot – sıcak
 • hour – saat
 • house – ev
 • how – nasıl
 • however – ancak
 • huge – dev
 • human – insan
 • hundred – yüz (sayı)
 • hunting – avlanma

I İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce i ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • I – ben
 • ice – buz
 • idea – fikir
 • if – eğer
 • I’ll – ben (gelecekte)
 • important – önemli
 • in – içeri
 • inches – inç (uzunluk birimi)
 • include – içermek
 • increase – yükselmek
 • Indian – Hindistanlı
 • indicate – göstermek
 • industry – endüstri
 • information – bilgi
 • insect – böcek
 • inside – içinde
 • instead – yerine
 • instruments – enstruman
 • interest – ilgi
 • interesting – ilginç
 • into – içine
 • iron – demir
 • is – olmak
 • island – ada
 • isn’t – olmamak
 • it – o (hayvan veya cansız)
 • its – onun
 • it’s – olmak (hayvan veya cansız)
 • itself – kendisi (hayvan veya cansız)

J İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce j ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • Japanese – Japon
 • job – iş
 • join – katılmak
 • jump – zıplamak
 • just – sadece

K İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce k ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • keep – saklamak
 • kept – saklanmış
 • key – anahtar
 • kill – öldürmek
 • kind – kibar
 • king – kral
 • knew – bilmek (geçmiş)
 • know – bilmek
 • known – bilinmiş

L İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce l ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • lady – kadın
 • lake – göl
 • land – arazi
 • language – dil
 • large – geniş
 • last – son
 • later – sonra
 • laugh – gülmek
 • law – kanun
 • lay – uzanmak
 • lead – kurşun
 • learn – öğrenmek
 • least – en azı
 • leave – terketmek
 • led – önderlik etmek (geçmiş)
 • left – sol
 • leg – ayak
 • length – uzunluk
 • less – az
 • let – izin vermek
 • let’s – haydi
 • letter – mektup
 • level – seviye
 • lie – yalan söylemek
 • life – hayat
 • lift – kaldırmak
 • light – ışık
 • like – beğenmek
 • line – çizgi
 • list – liste
 • listen – dinlemek
 • little – küçük
 • live – yaşamak
 • location – lokasyon
 • long – uzun
 • look – bakmak
 • lost – kayıp
 • lot – çok
 • loud – gürültülü
 • love – sevmek
 • low – düşük

M İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce m ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • machine – makine
 • made – yapılmış
 • main – ana
 • major – majör
 • make – yapmak
 • man – erkek
 • many – çok
 • map – harita
 • march – mart
 • mark – işaret
 • match – maç
 • material – materyal
 • matter – madde
 • may – belki
 • maybe – belki
 • me – ben
 • mean – anlam
 • measure – ölçü
 • meat – et
 • meet – tanışmak
 • melody – melodi
 • member – üye
 • men – erkekler
 • metal – metal
 • method – metot
 • middle – orta
 • might – belki
 • mile – mil
 • milk – süt
 • million – milyon
 • mind – akıl
 • mine – maden
 • minute – dakika
 • miss – özlemek
 • modern – modern
 • molecules – molekül
 • moment – an
 • money – para
 • month – ay
 • moon – ay
 • more – daha
 • morning – gündüz
 • most – en fazla
 • mother – anne
 • mountain – dağ
 • mouth – ağız
 • move – hareket etmek
 • movement – hareket
 • much – fazla
 • music – müzik
 • must – zorunda olmak
 • my – benim

N İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce n ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • name – isim
 • nation – millet
 • natural – doğal
 • near – yanında
 • necessary – gerekli
 • need – ihtiyaç duymak
 • never – asla
 • new – yeni
 • next – sonraki
 • night – gece
 • no – hayır
 • nor – veya (olumsuz)
 • north – kuzey
 • northern – kuzeyli
 • nose – burun
 • not – hayır
 • note – not
 • nothing – hiçbir şey
 • notice – farketmek
 • noun – isim
 • now – şimdi
 • number – sayı
 • numeral – sayısal

O İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce o ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • object – obje
 • observe – gözlemlemek
 • ocean – okyanus
 • of – -den, -dan
 • off – kapalı
 • office – ofis
 • often – sıkça
 • oh – oh
 • oil – petrol, yağ
 • old – yaşlı
 • on – açık
 • once – bir kere
 • one – bir
 • only – sadece
 • open – açık
 • opposite – zıt
 • or – veya
 • order – düzen
 • other – diğer
 • our – bizim
 • out – dışarı
 • outside – dışarısı
 • over – üzerinde
 • own – sahip olmak
 • oxygen – oksijen

P İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce p ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • page – sayfa
 • paint – boyamak
 • pair – çift
 • paper – kağıt
 • paragraph – paragraf
 • park – park
 • part – bölüm
 • particular – belli
 • party – parti
 • passed – geçmiş
 • past – geçmiş
 • pattern – patern
 • pay – ödemek
 • people – insanlar
 • per – başına
 • perhaps – belki
 • period – nokta
 • person – insan
 • phrase – cümle parçası
 • pick – seçmek
 • picture – resim
 • piece – parça
 • place – yer
 • plain – düz
 • plan – plan
 • plane – uçak
 • plant – bitki
 • plants – bitkiler
 • play – oynamak
 • please – lütfen
 • plural – çoğul
 • poem – şiir
 • point – puan
 • pole – kutup
 • poor – fakir
 • position – pozisyon
 • possible – mümkün
 • pound – ağırlık birimi
 • power – güç
 • practice – pratik
 • prepare – hazırlanmak
 • president – başkan
 • pretty – güzel
 • printed – yazılmış
 • probably – belki
 • problem – sorun
 • process – işlem
 • produce – üretmek
 • product – ürün
 • property – mülk
 • provide – sağlamak
 • pull – çekmek
 • push – itmek
 • put – koymak

Q İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce q ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • question – soru
 • quickly – hızlıca
 • quiet – sessiz
 • quite – oldukça

R İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce r ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • race – yarış
 • radio – radyo
 • rain – yağmur
 • raise – yükseltmek
 • ran – koşmak (geçmiş)
 • rather – -dense
 • reach – ulaşmak
 • read – okumak
 • ready – hazır
 • really – gerçekten
 • reason – sebep
 • receive – almak
 • record – kayıt
 • red – kırmızı
 • region – bölge
 • remain – kalan
 • remember – hatırlamak
 • repeat – tekrar etmek
 • report – rapor
 • represent – temsil etmek
 • resent – gücenmek
 • rest – dinlenmek
 • result – sonuç
 • return – dönmek
 • rhythm – ritim
 • rich – zengin
 • ride – binmek
 • right – sağ
 • ring – zil çalmak
 • rise – yükselmek
 • river – nehir
 • road – yol
 • rock – kaya
 • rolled – yuvarlanmış
 • room – oda
 • root – kök
 • rope – halat
 • rose – gül
 • round – yuvarlak
 • row – satır
 • rule – kural
 • run – koşmak

S İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce s ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • safe – güvenli
 • said – dedi
 • sail – yelken açmak
 • same – aynı
 • sand – kum
 • sat – oturdu
 • save – kurtarmak
 • saw – testere
 • say – söylemek
 • scale – ölçek
 • school – okul
 • science – bilim
 • scientist – bilim adamı
 • score – skor
 • sea – deniz
 • seat – koltuk
 • second – saniye
 • section – bölüm
 • see – görmek
 • seed – tohumlar
 • seem – görünmek
 • seen – görünmek
 • sell – satmak
 • send – göndermek
 • sense – his
 • sent – gönderilmiş
 • sentence – cümle
 • separate – ayrı
 • serve – hizmet etmek
 • set – ayarlamak
 • settled – ayarlanmış
 • seven – yedi
 • several – birkaç
 • shall – olsun
 • shape – şekil
 • sharp – keskin
 • she – O (kadın)
 • ship – gemi
 • shoes – ayakkabı
 • shop – dükkan
 • short – kısa
 • should – zorunda olmak
 • shoulder – omuz
 • shout – bağırmak
 • show – göstermek
 • shown – gösterilmiş
 • side – yan
 • sight – görüş
 • sign – işaret
 • signal – sinyal
 • silent – sessiz
 • similar – benzer
 • simple – basit
 • since – -den beri
 • sing – şarkı söylemek
 • sir – efendi
 • sister – kız kardeş
 • sit – oturmak
 • six – altı
 • size – boyut
 • skin – deri
 • sky – hava
 • sleep – uyku
 • slowly – yavaşça
 • small – küçük
 • smell – koklamak
 • smile – gülümsemek
 • snow – kar
 • so – şöyle
 • soft – yumuşak
 • soil – toprak
 • soldier – asker
 • solution – çözüm
 • some – bazı
 • someone – birisi
 • something – bir şey
 • sometimes – bazen
 • son – erkek çocuk
 • song – şarkı
 • soon – yakında
 • sound – ses
 • south – güney
 • southern – güneyli
 • space – uzay, boşluk
 • speak – konuşmak
 • special – özel
 • speed – hız
 • spell – hecelemek
 • spot – nokta
 • spread – yayılmak
 • spring – ilkbahar
 • square – kare
 • stand – ayakta durmak
 • star – yıldız
 • start – başlamak
 • state – durum
 • statement – ifade
 • stay – kalmak
 • steel – çelik
 • step – adım
 • stick – yapışmak
 • still – halen
 • stone – taş
 • stood – ayakta durmuş
 • stop – durmak
 • store – dükkan
 • story – hikaye
 • straight – düz
 • strange – garip
 • stream – akıntı
 • street – sokak
 • stretch – genişletmek
 • string – dizi
 • strong – güçlü
 • student – öğrenci
 • study – çalışmak
 • subject – konu
 • substance – madde
 • such – örneğin
 • suddenly – aniden
 • suffix – son ek
 • sugar – şeker
 • suggested – tavsiye edilmiş
 • sum – özet
 • summer – yaz
 • sun – güneş
 • supply – malzeme
 • suppose – tahmin yürütmek
 • sure – emin
 • surface – yüzey
 • surprise – süpriz
 • swim – yüzmek
 • syllables – ders programı
 • symbols – sembol
 • system – sistem

T İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce t ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • table – masa
 • tail – kuyruk
 • take – almak
 • talk – konuşmak
 • tall – uzun
 • teacher – öğretmen
 • team – takım
 • tell – söylemek
 • temperature – sıcaklık
 • ten – on
 • term – dönem
 • test – denemek
 • than – -den
 • that – o (eşya)
 • the – o
 • their – onların
 • them – onlar
 • themselves – onların kendisi
 • then – sonra
 • there – orada
 • these – bunlar
 • they – onlar (insan)
 • thick – kalın
 • thin – ince
 • thing – şey
 • think – düşünmek
 • third – üçüncü
 • this – o
 • those – onlar
 • though – -e rağmen
 • thought – düşünce
 • thousands – binlerce
 • three – üç
 • through – arasından
 • thus – nitekim
 • tied – bağlı
 • time – zaman
 • tiny – küçücük
 • to – ona
 • today – bugün
 • together – birlikte
 • told – söyledi
 • tone – ton
 • too – çok
 • took – almak (geçmiş zaman)
 • tool – alet
 • top – üst
 • total – toplam
 • touch – dokunmak
 • toward – -e doğru
 • town – yerleşke
 • track – takip etmek
 • trade – ticaret
 • train – tren
 • train – eğitmek
 • travel – yolculuk
 • tree – ağaç
 • triangle – üçgen
 • trip – yolculuk
 • trouble – sorun
 • truck – kamyon
 • true – doğru
 • try – denemek
 • tube – tüp
 • turn – dönüş
 • two – iki
 • type – yazmak

U İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce u ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • uncle – amca
 • under – altında
 • underline – altı çizili
 • understand – anlamak
 • unit – ünite
 • until – -e kadar
 • up – yukarı
 • upon – üstüne
 • us – biz
 • use – kullanmak
 • usually – genellikle

V İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce v ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • valley – vadi
 • value – değer
 • various – çeşitli
 • verb – fiil
 • very – çok
 • view – görüş
 • village – köy
 • visit – ziyaret
 • voice – ses
 • vowel – sesli harf

W İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce w ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • wait – beklemek
 • walk – yürümek
 • wall – duvar
 • want – istemek
 • war – savaş
 • warm – sıcak
 • was – olmak (geçmiş)
 • wash – yıkamak
 • Washington – Washington
 • wasn’t – olmamak (geçmiş)
 • watch – izlemek
 • water – su
 • waves – dalgalar
 • way – yol
 • we – biz
 • wear – giymek
 • weather – hava
 • week – hafta
 • weight – kilo
 • well – iyi
 • we’ll – biz (gelecek zaman)
 • went – gitmek (geçmiş)
 • were – olmak (çoğul, geçmiş)
 • west – batı
 • western – batılı
 • what – ne?
 • wheel – tekerlek
 • when – ne zaman?
 • where – nerede?
 • whether – eğer
 • which – hangisi?
 • while – süresince
 • white – beyaz
 • who – kim?
 • whole – bütün
 • whose – kimin?
 • why – neden?
 • wide – geniş
 • wife – eş (kadın)
 • wild – vahşi
 • will – istek
 • win – kazanmak
 • wind – rüzgar
 • window – pencere
 • wing – kanat
 • winter – kış
 • wire – kablo
 • wish – dilemek
 • with – birlikte
 • within – içinde
 • without – olmadan
 • woman – kadın
 • women – kadınlar
 • wonder – merak etmek
 • won’t – olmamak (gelecek)
 • wood – ağaç
 • word – kelime
 • work – iş
 • worker – işçi
 • world – dünya
 • would – istemek
 • wouldn’t – istememek
 • write – yazmak
 • written – yazılı
 • wrong – yanlış
 • wrote – yazmak (geçmiş)

Y İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce y ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • yard – bahçe
 • year – yıl
 • yellow – sarı
 • yes – evet
 • yet – henüz
 • you – sen
 • young – genç
 • your – senin
 • you’re – sen (olmak)
 • yourself – kendin

Z Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

Aşağıdaki listede yer alan Z ile başlayan İngilizce kelimeleri inceleyiniz.

 • Zany – Palyaço
 • Zakat – Zekat 
 • Zumba – Zumba 
 • Zeal – Şevk
 • Zealot – Fanatik
 • Zap – Vurmak
 • Zealous – Gayretli
 • Zebra – Zebra
 • Zucchini – Kabak  
 • Zealot – Fanatik  
 • Zazoo – Adam
 • Zinc – Çinko
 • Zip Code – Posta Kodu
 • Zoological – Hayvan bilimsel
 • Zipper – Fermuar
 • Zippy – Hareketli
 • Zirconium – Zirkonyum
 • Zodiac – Zodyak
 • Zone – Bölge
 • Zero – Sıfır
 • Zilch – Sıfır
 • Zigzag – Zigzag
 • Zoo – Hayvanat Bahçesi
 • Zombie – Zombi
 • Zippo – Zippo   
 • Zonked – Sarhoş
 • Zonal – Kuşaklara Ait 
 • Zenith – Zirve   

Z İle Başlayan İngilizce Kelimeler İçin Cümle Örnekleri 

 • Zip Code – Posta Kodu

Aarhus, the second largest city in Denmark, has the zip code 8000. (Danimarka’nın ikinci en büyük şehri olan Aarhus’un posta kodu 8000’dir.)

 • Zoological – Hayvan bilimsel

These are zoological facts, no one can deny them. (Bunlar hayvan bilimsel gerçekler, onları hiç kimse inkar edemez.)

 • Zipper – Fermuar

İngilizce Kelime Bilgisi Nasıl Geliştirilir?

En iyi 1000 İngilizce terime baktıysanız, bunların çoğunun daha önce gördüğünüz ve anladığınız kelimeler olduğunu bilirsiniz.

Ancak orta seviye bir İngilizce için bile bu kelimeler ne yazık ki yetersizdir. Herkes en az birkaç bin kelime öğrenmeden doğal bir İngilizce sohbeti yapamaz.

Bu nedenle, İngilizce kelime dağarcığımızı mümkün olan en verimli ve verimli şekilde nasıl artırabiliriz?

Ezberleme yaklaşımlarının iyi sonuçlar vermediğini kabul etmek, kişinin İngilizce kelime dağarcığını geliştirmek için çok önemlidir. Bugün yeni öğrendiğiniz bir kelimeyi unutmanız tamamen doğaldır. Bu nedenle, İngilizce kelime dağarcığınızı genişletme konusunda tutkulu olmak ve bu alışkanlıkları başkalarıyla tutarlı bir şekilde teşvik etmek önemlidir.

Sözlüğünü genişletmek için birçok yöntem var, ancak şimdilik, telefonunuzdan İngilizce yeni kelimeler ve ifadeler öğrenmenize yardımcı olabilecek mobil uygulamalara odaklanacağız.

İngilizce Kelime Öğreten Ücretsiz Uygulama: Wordly

wordly

İngilizce dilini öğrenenlerin, en eski klasik ezberleme tekniklerinden uzak durmaları iyi olur. Kelimeleri günlük hayatımıza dahil eden tekrara ve eğitime dayalı modern sistemler, yeni kelimelerin öğrenilmesinde en önemli ve faydalı yaklaşımdır.

Bu farkındalık üzerine kurulmuş bir uygulama olarak Wordly, binlerce kişinin İngilizce bilgilerini genişletmesine yardımcı olduğu Türkiye’de hızla bir hit haline geldi.

İngilizce kelimeleri ezberlemeye çalışıyorsanız, Wordly bunu yapmanıza yardımcı olabilecek ücretsiz ve reklamsız bir yazılımdır. Her gün binlerce kişi kelime dağarcıklarını hızlı ve zahmetsizce genişletmek için Wordly’yi kullanıyor.

Wordly’de İngilizce bir terim aradığınızda, o kelimenin hem Türkçe hem de İngilizce okunuşlarına, tanımına ve açıklamasına ilişkin sonuçlara ulaşabilirsiniz. Sözcük gün boyunca sürekli olarak size hatırlatılacak ve onu daha etkili bir şekilde tutmanıza yardımcı olacak.

Her Seviye İçin Kelimeler

Wordly’nin devasa kelime hazinesi her seviyedeki öğrenciler için faydalıdır.

Herkesin İngilizcesini güçlendirecek şekilde düzenlenmiştir.

Wordly Nasıl İngilizce Kelime Öğretiyor?

Bir post-it notunun arkasına kelimenin tanımını yazabilir ve onu hatırlamanıza yardımcı olması için kullanabilirsiniz. Ancak, bu terimi, anlamının yanı sıra bir cümlede nasıl telaffuz edeceğinizi ve doğru şekilde kullanacağınızı bildiğinizden emin misiniz?

Buradan size kelime anlamları, telaffuz ve bağlama uygun ifade kullanımı örnekleri sağlayan ücretsiz bir İngilizce öğrenme yazılımına erişebilirsiniz. Wordly, kelime dağarcığını genişletmek veya İngilizce dil becerilerini geliştirmek isteyen herkes için harika bir araçtır.

Akıllı telefonlara yönelik bu ücretsiz yazılım, odaklanmanız ve pratik yapmanız için yalnızca birkaç anahtar kelimeyi size günlük hatırlatıcılar göndererek yeni kelimeler edinmenize yardımcı olur.

Video İzleyerek İngilizce Öğreten Uygulama: Engly

Engly

Wordly, İngilizce’ye hakimiyetlerini genişletmek isteyen kişilere sunulan tek uygulama değil; şimdi başka bir seçenek var. Video materyali içeren daha yeni ve daha eğlenceli Engly uygulamasında da aynı mantığın keyfine varacaksınız.

Engly uygulamasında göreceğiniz ilk soru, neyle ilgilendiğiniz hakkında bir ankettir. Güncel diyalogları net bir şekilde duymaya başlıyorsunuz ve konuşmalardaki kelimelerin anlamlarını ve telaffuzlarını onlarca ilgi alanı arasından ilginizi çeken ve seçtiğiniz konularla karşınıza çıkan onlarca videoda öğreniyorsunuz.

Bir terimi kağıt üzerinde anlamak ile onu konuşmada kullandığınız bağlamda anlamak arasındaki fark çok büyüktür. Ücretsiz İngilizce video izleme yazılımı Engly ayrıca kelime dağarcığınızı genişletmek için faydalı bir çerçeve içerir ve bu da onu ciddi İngilizce öğrenenler için iyi bir seçim haline getirir.

İngilizce Kelime Öğrenme Metotları Nelerdir?

Şimdi size İngilizce öğrenmek için bazı ücretsiz kaynaklar gösterdiğimize göre, İngilizce kelime bilgisi edinme ve buna bağlı olarak İngilizcenizi geliştirme konusunda nasıl bir yol izlemeniz gerektiğine bir göz atalım; diğer bir deyişle, İngilizceyi gerçekten öğrenmek için nasıl bir yol haritasına sahip olmalısınız.

Kelimenin herhangi bir dilin en temel birimi olduğu söylenebilir. Bu nedenle, İngilizce’de oldukça geniş bir kelime dağarcığına sahip olmanız gerekir. İngilizce’de sadece bir kelime biliyorsanız, bu sizi akıcı yapmaz ve beden dilini öğrenmeden kimseyle iletişim kuramazsınız. Bu nedenle Engly ve Wordly gibi kelime öğrenme araçlarını göz ardı etmemeli ve elimizde ne varsa onu en iyi şekilde kullanmalıyız.

İngilizce Kelime Öğrenme Yolları

Dijital çağda yaşadığımız düşünülürse, ilk akla gelen kavramlar dijital iletişim, özellikle de mobil uygulamalar ve İngilizce öğrenmek için çevrimiçi yöntemlerdir. Ancak, sadece İngilizce öğrenmek için onlara güvenmemeliyiz, bunun yerine elimizdeki her şeyi kullanmalıyız. Pekala, şimdi bu konuda ne yapabileceğimize bir bakalım.

İngilizce Kelime Bilmek, İngilizce Bilmek İçin Yeterli Midir?

Bu tartışmanın özüne gelelim, olur mu? İngilizce biliyorum demek için yüzlerce İngilizce kelime bilmek ve hatta gramer kurallarına çok ciddi derecede hakim olmak yeterli mi?

Yazılı dili anlama ve doğru cümleler kurma yeteneği ne yazık ki çoğu zaman yeterli değildir… Dilsel becerilerinizi hem yazılı hem de sesli olarak doğrulayabilecek insanlarla iletişim kuracaksınız.

İngilizce konuşmak ve yazmak, çeşitli nedenlerle İngilizce okumak ve yazmaktan daha önemlidir. “Meydan okuma” kelimesi yaygın bir İngilizce deyimdir.

İngilizce Konuşma Konusunda Kendinize Güveniyor Musunuz?

Üstün dilbilgisi ve sözcük bilgisi becerilerine sahip olmak size iyi hizmet edecek ve sizi İngilizcede ustalaşmaya yaklaştıracaktır.

Ancak İngilizce kelimeleri doğru telaffuz etmede veya zaten bildiğiniz kelime dağarcığı ve dilbilgisi ile kendinizi ifade etmede sorun yaşıyorsanız büyük bir sorun var demektir. Örnek olarak, uzun süredir ehliyet sahibi olan ancak yolda kalma kaygısı nedeniyle araç kullanamayan bir kişinin…

Mesleki veya akademik nedenlerle veya sadece günlük sosyal durumlarda bile İngilizce olarak etkili bir şekilde iletişim kurmakta zorlanıyorsanız, ulusal veya uluslararası İngilizce dil yeterlilik sınavlarında ne kadar başarılı olduğunuzun bir önemi olmayacaktır.

İnsanlar, kim olduğunuzu ne kadar iyi iletebildiğiniz kadar ne kadar kelime bildiğinizle ilgilenmezler. Kim veya ne olursanız olun, başkaları sizin hakkınızda yalnızca onlarla paylaşmayı seçtiğiniz kadar bilir.

Konuşarak Öğren İle Nasıl İngilizce Öğrenebilirsiniz?

Günlük kısa eğitim oturumları, sistemin en büyük gücü ve Learn by Talking’in geliştirme yaklaşımı aracılığıyla İngilizce öğrenenler için önemli bir satış noktasıdır. Saat tercihlerinize göre değiştirilebilir. Diğer yükümlülüklerinize engel olmayacak zamanlarda 10, 20 veya 30 dakikalık kısa eğitimler alınabilir.

Her katmanın kendi özel eğitim seti vardır. Bu şekilde, tüm İngilizce yeterlilik seviyelerindeki (başlangıçtan ileri seviyeye) öğrenciler, eğitmenlerin kendilerini zorlama ve geliştirme çabalarından yararlanabilirler.

 • Learn by Talking’in tüm öğretmenleri, ana dilleri olarak İngilizce konuşarak büyüyen Amerikan vatandaşlarıdır.
 • Her oturumun sonunda, eğitmenin notlarının bir kopyasını ve oturum boyunca performansınıza dayalı olarak sağladıkları geri bildirimlerin bir özetini alacaksınız.
 • Dilbilgisi ve kelime kılavuzları da dahil olmak üzere geniş bir dilbilimsel kaynak kitaplığına erişebilirsiniz.

İngilizce konuşarak, dili öğrenme konusunda bir adım önde olacaksınız. Şu anda Konuşarak Öğren, onlarca tanınmış şirket de dahil olmak üzere Türkiye genelinde on binlerce öğrenci tarafından seçilmiştir.

Online Türkçe – İngilizce sözlüğümüzü kullanarak bir kuruş bile harcamadan ihtiyacınız olan cevapları alın. Konuşarak Öğren YouTube kanalı, İngilizce kelime dağarcığınızı genişletmek ve telaffuzunuzu mükemmelleştirmek için harika bir kaynaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

A ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

a: bir, able: yapabilen, about: hakkında, above: üstünde, across: karşısında, act: hareket, eylem, action: aksiyon, actually: aslında, add: eklemek, addition: ek olarak

B ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

baby: bebek, back: arka, bad: kötü, ball: top, bank: banka, base: temel, be: olmak, bear: ayı, beat: yenmek, beautiful: güzel

C ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

call: aramak, came: geldi, can: yapabilmek, cannot: yapamamak, can’t: yapamamak, capital: başkent, captain: yüzbaşı-kaptan, car: araba, care: önemsemek, carefully: dikkatlice

D ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

dance: dans etmek, dark: karanlık, day: gün, dead: ölü, deal: anlaşma, death: ölüm, decide: karar vermek, decimal: ondalık, deep: derin, describe: açıklamak

ParagBanerjee
ParagBanerjee

Parag Banerjee is an experienced Search Engine Optimizer. He has a wide knowledge of Google Updates, Analytics, and many others. He studied Computer Application from Techno India.

Articles: 322